Twinkle Twins Gemstones

♥Just Sparking♥
Park SooAh| Vietnamese |'99| Part of many fandoms| Have fun with my Tumblr. Love you all ♥
Hwayoungie, chị quá tốt bụng rồi.
Và xin lỗi Jiyeon vì chị cũng không cần phải thế đâu

Hwayoungie, chị quá tốt bụng rồi.
Và xin lỗi Jiyeon vì chị cũng không cần phải thế đâu